Tumör lezyonlarının radyasyon terapisi ve/veya cerrahi girişim öncesi işaretlenmesi için kullanılır. Tümör markırları tümör lezyonuna yerleştirilerek, radyasyon tedavisinin belirli bir hedef bölgeye uygulanabilmesi için radyolojik işaretlemeye yardımcı ol

TÜMÖR İŞARETLEME İĞNESİ

* Distal ucuna altın ve PEEK® işaretleyicisi yüklenmiş olan steril iğne
* Radyasyon tedavilerinde tümör veya organlarda kesin hedefi görüntüleme
* Floroskopi, X-ray, CT, MRI ve ultrason altında altın işaretleyicinin mükemmel görünümü
* Pürüzlü yüzeye sahip markerları sayesinde altının en iyi şekilde konumlandırılması sağlanır
Ref. No:

Size (Gauge x cm)

Marker size (mm)

ALTIN MARKER

 

 

Handle #2

 

 

GTM1815 2

18 x 15

1 x 4

GTM1820 2

18 x 20

1 x 4

GTM1825 2

18 x 25

1 x 4

GTM1915 2

19 x 15

0.8 x 4

GTM1920 2

19 x 20

0.8 x 4

GTM1925 2

19 x 25

0.8 x 4

PEEK MARKER

 

 

Handle #2

 

 

GTP1410 2

14 x 10

1,5 x 4

GTP1412 2

14 x 12

1,5 x 4

GTP1415 2

14 x 15

1,5 x 4

GTP1610 2

16 x 10

1,2 x 4

GTP1615 2

16 x 15

1,2 x 4

GTP1810 2

18 x 10

1 x 4

GTP1815 2

18 x 15

1 x 4

GTP1820 2

18 x 20

1 x 4

GTP1825 2

18 x 25

1 x 4

GTP1910 2

19 x 10

1 x 4

GTP1915 2

19 x 15

0,8 x 4

GTP1920 2

19 x 20

0,8 x 4

GTP1925 2

19 x 25

0,8 x 4