Perkütan Nefrostomi Seti; üst üriner sistemde böbrek, idrar yolu veya mesanede taş formasyonu veya diğer tıkanıklıklar nedeniyle akışı engellenen sıvıların external drenajı için kullanılır. PU'dan üretilen Pigtail ve Malekot gibi farklı uç konfigürasyonla

PERKÜTAN NEFROSTOMİ SETİ

Pigtail veya malekot ucu kateter ile:
 
* Girişim iğnesi 18Gx20cm
* Dilatörler x 4 Adet
* 80cm J uçlu sert kılavuz tel
* Lunderquist kılavuz tel seçeneği
* Bistüri
* Drenaj torba bağlantı adaptörü

NEFROSTOMİ SETi

Ref. No

Diameter

(F)

With Locking

Hydrophilic

Hydrophilic & Locking

GPNS06

6

GPNS06-L

GPNSH06

GPNSH06-L

GPNS08

8

GPNS08-L

GPNSH08

GPNSH08-L

GPNS10

10

GPNS10-L

GPNSH10

GPNSH10-L

GPNS12

12

GPNS12-L

GPNSH12

GPNSH12-L

GPNS14

14

GPNS14-L

GPNSH14

GPNSH14-L

GPNS16

16

GPNS16-L

GPNSH16

GPNSH16-L

NEFROSTOMİ/DRENAJ KATETER

Ref. No

Diameter

(F)

With Locking

Hydrophilic

Hydrophilic & Locking

GNC06

6

GNC06-L

GNCH06

GNCH06-L

GNC08

8

GNC08-L

GNCH08

GNCH08-L

GNC10

10

GNC10-L

GNCH10

GNCH10-L

GNC12

12

GNC12-L

GNCH12

GNCH12-L

GNC14

14

GNC14-L

GNCH14

GNCH14-L

GNC16

16

GNC16-L

GNCH16

GNCH16-L